ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ
ΔΙΣΚΑΡΟΤΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΡΙΔΙΣΚΟ 12" ΕΠΙΛΟΓΗ

ΔΙΣΚΑΡΟΤΡΑ

 

ΤΡΙΔΙΣΚΟ 12"

 

 

 

 
ΤΡΙΔΙΣΚΟ 12"
ΤΕΤΡΑΔΙΣΚΟ 10"
ΤΕΤΡΑΔΙΣΚΟ 12"
ΤΕΤΡΑΔΙΣΚΟ 14"
ΠΕΝΤΑΔΙΣΚΟ 14"

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ        

ΑΡΟΤΡΑ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ ΔΙΣΚΑΡΟΤΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΡΙΠΠΕΡ
ΚΟΥΒΑΣ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΠΙΝΕΣ

ΙΣΟΠΕΔΟΤΗΣ(ΜΑΧΑΙΡΙ)

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΙΝΑ ΑΡΟΤΡΑ  


© 2008   ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΤΗΛ. 23730 31526
FAX 23730 31733
  http://www.mavridis-machinery.gr
e-mail:info@mavridis-machinery.gr